CHDK:Skripty

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Scripting parameters(Nastavení skriptu)

Load script from file(Otevrit skript ze souboru) Script shoot delay (.1s)(Spoždení zahájení skript) [0-] Script Autostart(Autostart) [Off|On|Once]

Nastavení pro použití dálkové spouště

Remote parameters(Parametry dálk. spoušte)

Enable Remote(Povolit dálk. ovládání (USB)) [•| ]

Enable Synchable Remote(Povolit. dálk. spoušt) [•| ] Enable Synch(Povolit synchronizaci) [•| ] Enable synch Delay(Povolit synchr. prodlevu) [•| ] Synch Delay 0.1ms(Synchr. prodleva 0.1ms)  Synch Delay 0.1s(Synchr. prodleva 0.1s)  Enable Remote Zoom(Povolit dálkový Zoom) [•| ] Zoom Time-out 0.1s(Prodleva Zoomu 0.1s) 

Load default param values(Nahrát vých. hodnoty param.)»SET Parameters set(Nastavení parametru) [0-9] Save params(Ukládat parametry) [•| ]

Volitelné parametry skriptu Default Sript(Default Script)