CHDK:Ukládání do RAW

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

RAW Parameters(Nastavení pro formát RAW)

RAW jsou nezpracovaná data z chipu fotoaparátu, která jsou zachycena v okamžiku stisku spouště. Tato výchozí data se při běžném režimu fotoaparátu dále zpracovávají v závislosti na zvoleném programu. Teprve výsledek tohoto zpracování se pak ukládá jako obrázek ve formátu JPEG.

Uložení dat ve formátu RAW tedy umožní zpracovat obrazová data dodatečně, neboť u nich nedošlo k nezvratným změnám, které by jinak provedla automatika fotoaparátu. Mezi takové úpravy patří např. doostření, redukce šumu, atd.

Aktivace ukládání do RAW:

Save RAW(Ukládat ve formátu RAW) [•| ]


Poznámka Při aktivovaném ukládání do RAW se neukládají jen surová data z chipu, ale i zároveň i digitálně zpracovaný snímek JPEG. Formát RAW vám tak dává šanci napravit nevratné změny, ke kterým mohlo dojít díky nevhodně zvolenému programu při zpracování JPEG snímku ve fotoaparátu.
Upozornění  
  1. Při aktivované volbě ukládání RAW si dávejte si pozor na dostatek volného místa na SD kartě. Velikost jediného snímku v RAW formátu je cca 15MB (samotný JPEG v nejvyšší kvalitě zabírá cca 2,5MB)
  2. Rovněž delší dobu trvá ukládání dat na kartu

Výjimky

Exceptions(Vyjímky)
Disable Raw @ Burst(Zakázat Raw @ Burst) [•| ]
Disable Raw @ Timer(Zakázat Raw @ Timer) [•| ]
Disable Raw @ EdgerOverlay(Zakázat Raw @ prekryti okraj) [•| ]
Disable Raw @ Auto Mode(Zakázat Raw @ Auto Mode) [•| ]
Warn when Exception?(Varovat pri vyjímkách) [•| ]

Redukce digitálního šumu

Při snížené světelnosti vzniká prakticky u všech digitálních fotoaparátů šum. Proto v sobě mají integrovanou funkci, která se automaticky aplikuje přímo na surová data je-li expozice delší než 1.3 sekundy. Tuto funkci lze buďto úplně vypnout, nebo naopak aplikovat na data vždy, bez ohledu na délku expozice.

Dark Frame Subtraction(Redukce šumu) [Auto|Off|On]

Omezení při kontinuální smímání

Ukládání každého snímku do RAW během kontinuálního snímání by celý proces velmi zpomalilo (ukládání RAW trvá cca 3-4 sekundy). Proto se při aktivaci následující volby uloží RAW data pouze pro první snímek, zatímco u ostatních snímků se již budou ukládat pouze obrázek ve formátu JPEG.

Only First RAW in Series(Pouze první RAW v sérii sním) [•| ]

Uložení RAW souborů

Standardně se RAW snímky ukládají do složky DCIM/100CANON, zatímco snímky ve formátu JPEG do výchozí složky DCIM/132CANON. Toto výchozí chování však lze změnit, a nastavit aby se oba formáty ukládaly do stejné (výchozí) složky pro snímky ve formátu JPEG.

RAW File in Dir with JPEG(Raw soubor v adresári s JPEG) [•| ]

Prefixy a suffixy

RAW File Prefix(Prefix RAW souboru) [SND_|IMG_|CRW_]
RAW File Extension(Prípona RAW souboru) [.CR2|.THM|.WAV|.JPG|.CRW]
Raw subtract prefix(Prefix odecteneho RAW) [SND_|IMG_|CRW_]
Raw subtract extension(prípona odecteného RAW) [.CR2|.THM|.WAV|.JPG|.CRW]

Zpracování RAW snímku přímo ve fotoaparátu

RAW develop(Zpracovani RAW)
Bad pixel removal(Odstr, vadných pixelu) [Vyp.|Prum.|RAWconv]

Formát DNG

RAW formát není ve skutečnosti žádným normovaným formátem, ale liší se podle typu fotoaparátu. Formátem, který je do určité míry univerzální je formátu DNG (Digital Negative format), který je založen na formátu TIFF/EP (TIFF rozšířený o metadata podle specifikace Exif). Tento formát obsahuje nejenom samotná obrazová data ze snímače fotoaparátu aparátu, ale také metadata, která v běžném RAW souboru uložena nejsou (některé aplikace si je vytahují z JPEG snímku, který byl uložen jako výsledek zpracování automatikou fotoaparátu).

Pokud váš software umí pracovat s tímto formátem, je výhodnější ukládat data z obrazové chipu do něj.

DNG format(DNG formát) [•| ]

Po aktivaci ukládání do formátu DNG je třeba nastavit také odpovídající prefix a suffix souborů.

'DNG' file extension('DNG' prípona) [•| ]
RAW buffer cached(RAW buffer uložen) [•| ]