CHDK:Zebra

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zebra parameters(Nastaveni zebry)

Draw Zebra(Vykreslovat zebru) [•| ]
Zebra mode(Mód zebry) [Zebra 1|Zebra 2|Blink 1|Blink 2|Blink 3|Solid]
UnderExposure threshold(Práh podexponování) [0-32]
OverExposure threshold(Práh preexponování) [0-32]
Restore original screen(Obnovit výchozí zobrazení) [•| ]
Restore OSD(Obnovit OSD) [•| ]
Draw over zebra(Kreslit pres zebru) [Histo|OSD|Nothing]
RGB zebra (overexp. only)(RGB zebra (pouze preexp.)) [•| ]