DRBD (administrace)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Nastavení role[edit]

Jako u RAID 1 (mirror), se i u DRBD data zrcadlí mezi dva diskové prostory a záleží na tom, jakou který z nich hraje aktuálně roli. Tato role je důležitá především z hlediska toho, na kterém stroji bude možné DRBD zařízení připojit.

Primary[edit]

Zařízení lze připojit pouze je-li ve stavu "primary". V případě že se nachází v režimu "secondary", tak se musí nejprve přepnout role.

Se zařízením, na druhém stroji, pokud je ve stavu "secondary" se pracuje jako se zrcadlem, tzn. že se data z primáru postupně kopírují na sekundár.

Dojde-li k rozpadu DRBD pole, z důvodu ztráty konektivity, pak by měly mít vždy přednost data z primáru. Pokud však stroj s primárem zhavaroval a na druhém stroji zařízení změnilo roli ze sekundáru na primár, tak by měly mít aktuální data z bývalého skundárního zařízení přednost - stroje si vyměnily role.

Poznámka Je-li použit clusterový souborový systém, jako např. OCFS2, lze nastavit i toto DRBD zařízení jako primary. V takovém případě si stroje v rámci DRBD vyměňují data navzájem. Ale v takové situaci stoupá riziko že - při výpadku síťového spojení v jehož rámci vede komunikaci clusterový souborový systém - dojde k nekonzistenci a tím i rozpadu DRBD pole na dvě Standalone zařízení.
Primary/Unknown
Stroj, u kterého došlo k přerušení konektivity DRBD tzv. Standalone
Primary/Secondary
Stroj v režimu Master
Primary/Primary
Obě zařízení lze připojit. Musí na nich být souborový systém, který vyloučí že se pokusí oba stroje zapsat do stejného prostoru DRBD zařízení.


Výměna blokového zařízení DRBD pole[edit]

detach[edit]

root@stroj~# drbdadm detach zdroj

Změna v konfiguračním souboru[edit]

Synchronizace[edit]

root@stroj~# drbdadm create-md zdroj; drbdadm invalidate zdroj; drbdadm up zdroj