DRBD (administrace)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Nastavení role

Jako u RAID 1 (mirror), se i u DRBD data zrcadlí mezi dva diskové prostory a záleží na tom, jakou který z nich hraje aktuálně roli. Tato role je důležitá především z hlediska toho, na kterém stroji bude možné DRBD zařízení připojit.

Primary

Zařízení lze připojit pouze je-li ve stavu "primary". V případě že se nachází v režimu "secondary", tak se musí nejprve přepnout role.

Se zařízením, na druhém stroji, pokud je ve stavu "secondary" se pracuje jako se zrcadlem, tzn. že se data z primáru postupně kopírují na sekundár.

Dojde-li k rozpadu DRBD pole, z důvodu ztráty konektivity, pak by měly mít vždy přednost data z primáru. Pokud však stroj s primárem zhavaroval a na druhém stroji zařízení změnilo roli ze sekundáru na primár, tak by měly mít aktuální data z bývalého skundárního zařízení přednost - stroje si vyměnily role.

Poznámka Je-li použit clusterový souborový systém, jako např. OCFS2, lze nastavit i toto DRBD zařízení jako primary. V takovém případě si stroje v rámci DRBD vyměňují data navzájem. Ale v takové situaci stoupá riziko že - při výpadku síťového spojení v jehož rámci vede komunikaci clusterový souborový systém - dojde k nekonzistenci a tím i rozpadu DRBD pole na dvě Standalone zařízení.
Primary/Unknown
Stroj, u kterého došlo k přerušení konektivity DRBD tzv. Standalone
Primary/Secondary
Stroj v režimu Master
Primary/Primary
Obě zařízení lze připojit. Musí na nich být souborový systém, který vyloučí že se pokusí oba stroje zapsat do stejného prostoru DRBD zařízení.


Výměna blokového zařízení DRBD pole

detach

root@stroj~# drbdadm detach zdroj

Změna v konfiguračním souboru

Synchronizace

root@stroj~# drbdadm create-md zdroj; drbdadm invalidate zdroj; drbdadm up zdroj