Diplomové práce 1999

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 1999

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
1 Čechtický Václav Modelování a řízení redukčních tlakových ventilů
 2 Hromčík Martin Vývoj a ověřování nových algoritmů a programů pro návrh řídicích systémů pomocí polynomiálních metod
 3 Kalaš Radim Interpolační řídicí systém
 4 Melenec Lubomír Nelineární prediktivní regulátor
 5 Siruček Vlastimil Komunikace pro průmyslovou automatizaci
 6 Šindelář Radek Návrh řídícího systému makety vrtulníku
 7 Šindelka Michal Návrh vzorového pracoviště pro výuku jednočipových mikropočítačů
 8 Vlček Zdeněk Modelování a řízení makety vrtulníku
 9 Jan Miloš Zpracování a zpřístupnění dat z technologie
 10 Duda Luboš Řízení ultrazvukového rastrovacího defektoskopu
 11 Zeman Petr Mikroprocesorový systém pro vyhodnocení vibrací lopatek za rotace impulsní metodou
 12 Vaněk Petr Maticový senzor plochy sledované rotující a kmitající lopatky
 13 Choroszczak Andrzej Inteligentní řízení kmitavých soustav
 14 Richter Jiří Průmyslová sběrnice Profibus