Diplomové práce 2000

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2000

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
15 Bouda Pavel Konverze programů pro logické řízení
 16 Dolejš Ondřej Komunikace pro průmyslovou komunikaci
 17 Chmel Oldřich Modely průmyslových systémů
 18 Kordina Jindřich Optimální rozvrhování operací ve výrobním procesu
 19 Krumbholc Michal PLC program jako orientovaný graf
 20 Líčko Miroslav Průmyslová sběrnice Profibus
 21 Loutocká Marcela Řízení průmyslových systémů
 22 Přibyl Ondřej Modelování dopravních situací neuronovými sítěmi s fuzzy logikou
 23 Svádová Martina Monitorování technologického procesu
 24 Švehla Libor Průmyslové komunikace
 25 Waszniowski Libor Modelování a řízení vodovodní sítě
 26 Hozák Josef Navrhněte a na modelu ověřte technické řešení speciální zdrojové soustavy automobilu
 27 Kolínský Jan Identifikace neuronových sítí s fuzzy logikou
 28 Kučera Martin Začlenění transimpedančního převodníku do řídicího řetězce
 29 Pašek Jan Programovatelná pole v prostředí Windows
 30 Růžek Ivo Řízení procesu s využitím sběrnice ControlNet
 31 Schliksbier Petr Evidenční systém studentů
 32 Štengl Radek Cesty v orientovaných grafech
 33 Zima Petr Ultrazvukový snímač hladiny