Diplomové práce 2001

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2001

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
34 Míček Petr Řídicí systém makety vrtulníku
35 Souhrada Pavel Komunikace pro obráběcí stroje
36 Kříž Jaroslav Moderní algoritmy modelování a simulace dynamických systémů
37 Havelka Karel Řízení technologického procesu
38 Krákora Jan Distribuované řízení technologického procesu pomocí PLC
39 Poulíček Martin Operační systém VxWorks a sběrnice Profibus
40 Smolík Petr Průmyslová sběrnice Profibus DP-Extended
41 Novotný Petr Řídicí systém sběrového vozu nové generace
42 Pejša Jiří Síť řídicích systémů
43 Brotan Ondřej PLC řízení technologického procesu
44 Zezula Pavel Implementace polynomiální algebry ve spektrech
45 Fišera Jan Řízení technologického procesu
46 Vojnar Miloň Neuro-fuzzy modely v prediktivním řízení 2001
47 Vojtíšek Martin Neuro-fuzzy modelování a simulace dynamických systémů
48 Trejtran Lukáš Knihovna modelů komponent systémů horko-vodního vytápění
49 Pavlíček Radek Řízení pružnosti piezoelementů 2001
50 Krejčí Václav Analýza systémů pro vizualizaci s ohledem na vlastnosti řízeného technologického procesu
51 Zeman Martin Virtuální model výrobního procesu
52 Hynek David Distribuovaný modul I/O s komunikací typu MVB slave
53 Mysliveček Jan Logický návrh a simulace logiky master-slave VME sběrnice procesorové desky
54 Kment Martin Průmyslové komunikace Allen-Bradley
55 Ludvíček Josef Průmyslová sběrnice DeviceNet
56 Kolísek Zdeněk Operační systém VxWorks a sběrnice CAN
57 Škraňka Petr Komunikace pro průmyslovou automatizaci
58 Blepta Jan Diagnostický uzel pro Profibus
59 Andrš Vladislav Využití moderních technologií v distribuovaném řízení
60 Skalár Miloš Nelineární systémy s dopravním zpožděním a jejich regulace
61 Pospíšil Jan Servomechanismus Amira
62 Poledník Pavel Modelování náhodné složky dynamického systému
63 Labuť Karel Controllogix 5500
64 Dostálek Jaroslav Návrh řídicího systému s procesorem Microchip