Disertační práce 2022

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné Posudky
77 Erik Derner Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice Data-Efficient Methods for Model Learning and Control in Robotics Diz_77_cz Diz_77_en Radu-Emil Precup Peter A. N. Bosman Cosimo Della Santina
78 Martin Ron Hledání, učení a detekce vzorů v časových řadách Pattern Discovery, Learning and Detection in Time Series Diz_78_cz Diz_78_en Marcello Pellicciari Bengt Lennartson Nizar Chatti
79 Antonín Novák Rozvrhování s neurčitými dobami zpracování popsanými empirickými distribucemi Scheduling with uncertain processing times given by empirical distributions Diz_79_cz Diz_79_en Dvir Shabtay Marc Uetz Christoph DÜRR
80 Ondřej Benedikt Energeticky efektivní rozvrhování zohledňující stav zdroje: Modelování a optimalizace Energy-aware scheduling with resource state considerations: Modeling and optimization Diz_80_cz Diz_80_en