Diskuse:Překrytí systémového disku - overlay filesystem

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Stránka je určena k přepracování, podle nové verze overlay skriptu, která umožňuje spojovat více NFS adresářů do jednoho sendwiche

Jak aktivivat překrytí vrstvy

1, nastavit v záznamu pro jádro - break

2, v ramdisku si vypsat co bylo předáno jádru:

cat /proc/cmdline

3, Vstvy se předávají v proměnné layers, počítají se od 1 a zleva.

0 znamená, že najede plně složený overlay sandwich

pořadové číslo poslední vrstvy + 1 je číslo, při kterém najede hlavní systém, bez připojeného /opt adresáře

1-8 Doporučený počet vrstev, ze kterých lze složit overlay sandwich. Je to dáno způsobem, jak je v ramdisku identifikováno pořadové číslo vrstvy pro /opt (jednociferné číslo)

9-více Overlay sandwich lze seskládat z více vrstev, ale pak není možné změnit číslo vrstvy během přerušení procesu zavádění