Diz 28 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikační systémy založené na chaosu[edit]

Autor: Volodymyr Lynnyk

Disertační práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá použitím chaotických systémů v komunikaci a šifrování. Při návrhu nových šifrovacích metod nalézá chaos uplnatňení díky svým přirozeným vlastnostem, z nichž nejvýznamnější je citlivost na počáteční podmínky. Hlavním přínosem práce je použití tzv. zobecnělého Lorenzova systému(GLS) v šifrování a komunikaci, zejména k vývoji chaotického maskování pomocí synchronizace s vnořenou zprávou (chaotic masking using message embedded synchronization) a modulačního schematu, které využívá anti-synchronizačního přepínámí režimu chaotického oscilátoru(antisynchronization chaos shift keying - ACSK). Přepínání je zde, na rozdíl od klasické metody přepínámí režimu chaotického oscilátoru(chaos shift keying - CSK), řízeno detekční anti-synchronizace, a nikoliv detekční synchronizace, která by byla mnohem delší. Tato nová digitální komunikační metoda má proto veškeré předpoklady pro vysokou míru bezpečnosti a klade nízké nároky na výpočetní složitost příjimače. Je založena, mimo jiné, na kvalitativní analýze vlastností zobecnělého Lorenzova systému, která je vlastním teoretickým přínosem práce. Přesněji řečeno, jsou odvozeny odhady ztráty synchronizace při disproporci řídicího parametru, což později slouží k rychlé detekci anti-synchronizace. Bezpečnostní anylýza pomocí známých metod pro dešifrovnání chaotických šifrovacích metod ukazuje na solidní kryptografickou odolnost algoritmu ACSK. Teoretické výsledky jsou v práci průbežně ověřovány numerickými simulacemi.


Diz 2010 lynnyk volodymyr.pdf
Diz 28 richter hendrik.pdf
Diz 28 pokorny pavel.pdf
Diz 28 zelinka ivan.pdf