Diz 29 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikace reálného času v prostředí bezdrátových senzorových sítí s cluster-tree topologií[edit]

Autor: Petr Jurčík

Disertační práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Modelování a simulace bezdrátových senzorových sítí jsou jedny z důležitých prostředků pro analýzu jejich chování za mezních podmínek. To je důležité zejména pro časově kritické aplikace, kde časové chování síťových protokolů má zásadní vliv na požadovanou činnost těchto aplikací. Jelikož jsou bezdrátová zařízení většinou napájena z baterií, energetická efektivita je dalším klíčovým požadavkem těchto aplikací. Z tohoto pohledu předložená disertační práce přispívá simulačním modelem pro IEEE 802.15.4/ZigBee protokoly a metodou pro mezní analýzu a dimenzování statických či dynamicky se měnících bezdrátových senzorových sítí s cluster-tree topologií. Disertační práce je zaměřena na studium cluster-tree topologie, protože pouze tato topologie podporuje předvídatelné a energeticky efektivní chování, které je nezbytné pro časově kritické aplikace využívající bateriově napájená zařízení. Na druhé straně, v porovnání se star a mesh topologiemi, cluster-tree topologie sebou přináší několik nevyřešených problémů jako je například časové rozvrhování jednolitých klastrů zabraňující jejich vzájemné kolizi. Dalším cílem disertační práce je proto nalezení bezkolizního periodického rozvrhu, nazývaného Time Division Cluster Schedule (TDCS), který minimalizuje energetickou spotřebu jednotlivých zařízení a vyhovuje všem parametrům daných datových toků. Disertační práce také ukazuje, jak lze aplikovat navržené teoretické postupy na konkrétní případ IEEE 802.15.4/ZigBee protokolů. Experimentální a simulační studie potvrzují přesnost a správnost navržených postupů a modelů. Systémoví návrháři tak dostávají do rukou komplexní nástroj pro snadnou konfiguraci a analýzu bezdrátových senzorových sítí s cluster-tree topologií založených na IEEE 802.15.4/ZigBee protokolech.


Diz 2010 jurcik petr.pdf
Diz 29 lobello lucia.pdf
Diz 29 almeida luis.pdf
Diz 29 kucera pavel.pdf