Diz 30 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Matematické a elektronické zpracování signálu kapalinového chromatografu[edit]

Autor: Pavel Píša

Disertační práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá rozborem a návrhem elektronického řešení detekce signálu a matematických metod vyhodnocení záznamů vysoce účinné kapalinové chromatografie (dále jen HPLC). Rozbor v současné době používaných řešení je doplněn popisem chromatografického systému, který byl vyvinut týmem, ve kterém autor disertační práce vedl návrh elektronického hardware, je výhradním autorem veškerého firmware přístrojů a výraznou měrou se podílel i na koncepci a vyhodnocovacích algoritmech nadřazeného řídicího a vyhodnocovacího softwarového systému. Jako prezentace zajímavého řešení je pak podrobněji rozebraný dílčí úkol projektu, kterým byl návrh převodníku s vysokým rozlišením vhodného pro HPLC aplikace. Dalším cílem práce je seznámení s možnostmi a současnými stavem vyhodnocení chromatografického záznamu. Na tomto základě je pak proveden výběr a návrh nových metod a algoritmů založených na metodách matematické optimalizace. Pro vybrané a navržené metody a algoritmy je pak předložen rozbor jejich možné integrace do budoucích verzí chromatografického řídicího a vyhodnocovacího systému CHROMuLAN, který je šířen pod otevřenou licencí GPL. Práce také stručně popisuje komunikační protokol uLAN, který byl právě pro řízení a sběr dat z chromatografických přístrojů navržen.

Diz 2010 pisa pavel.pdf
Diz 30 michaeli linus.pdf
Diz 30 prochazka ales.pdf
Diz 30 vedral josef.pdf