Diz 33 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rezervace zdrojů a analýza v heterogenních a distribuovaných systémech reálného času[edit]

Autor: Michal Sojka

Disertační práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje návrh, implementaci a experimentální zhodnocení softwarového systému, který usnadňuje vývoj distribuovaných aplikací reálného času (real-time aplikací). Kombinací tohoto systému s platformou pro komponentový vývoj aplikaci získáme možnost časově isolovat jednotlivé komponenty, t.j. zajistit aby se jejich časové charakteristiky vzájemně nekontrolovaně neovlivňovaly. Toto je potřeba zajistit právě při vývoji real-time aplikací, kde je žádoucí uplatňovat komponentový přístup kvůli zlevnění a zrychlení jejich vývoje.

Základní myšlenka popisovaného systému je, že aplikační programátor specifikuje časové požadavky své aplikace a systém se postará o jejich dodržení za předpokladu, že k tomu má dostatek zdrojů (CPU, síť, atd.). V~opačném případě nedovolí aplikaci vůbec spustit. Požadavky aplikace jsou specifikovány formou tzv. \emph{kontraktů}, jež jsou sjednávány mezi aplikací a systémem. Úspěšně sjednaný kontrakt má za následek vytvoření tzv. \emph{virtuálního zdroje}, který reprezentuje zarezervovanou část skutečného zdroje a zajistí aplikaci při jeho použití splnění jejích požadavků. Aby nedošlo k přerezervování zdrojů, systému používá nejmodernější algoritmy pro analýzu rozvrhnutelnosti zdrojů mezi aplikace. Jedním z největších přínosů systému prezentovaného v této práci je jeho velká modularita umožňující snadné vytváření podpory pro nové zdroje. Tato vlastnost je demonstrována integrací podpory pro šest různých zdrojů. Prototyp systému byl vyvinut pod operačním systémem Linux a na rozsáhlých experimentech byla ověřena jeho funkčnost a použitelnost.


Diz 2011 sojka michal.pdf
Diz 33 harbour gonzalez michael.pdf
Diz 33 cernohorsky jindrich.pdf
Diz 33 bures tomas.pdf