Diz 35 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Experimentální rentgenový teleskop typu račí oko pro nanosatelit[edit]

Autor: Vladimír Tichý

Disertační práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Dizertace analyzuje možnost stavby pokusného vesmírného rentgenového teleskopu s optikou typu rací oko. Tento typ optiky se zdá být vhodný pro stavbu budoucích celooblohových rentgenových monitoru. Výsledky experimentu s racím okem a rentgenovým zobrazovacím zarízením Medipix2 ukazující, že tato sestava je funkcní na energii okolo 8keV jsou prezentovány. Zmereno bylo úhlové rozlišení a velikost zorného pole stejne jako zkreslení a intenzita obrazu v závislosti na poloze zdroje. Výsledky jsou uvedeny. Prezentovány jsou dva experimentální moduly nazvané XTM-25 a XTM- 90, zhotovené ve spolecnosti Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o. Výsledky testu techto modulu ve viditelném svetle jsou prezentovány. Zmereno bylo úhlové rozlišení techto modulu. Vzorek racího oka zhotovený v Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o., nazvaný P-25 se zdá být vhodným k použití na malém experimentálním vesmírném teleskopu. Z toho duvodu byly vlastnosti tohoto racího oka otestovány na kvaziparalelním svazku XACT v Národním institutu pro astrofyziku v Palermu v Itálii. Základní zobrazovací vlastnosti P-25, t.j. velikost zorného pole, úhlové rozlišení a gain byly zmereny na nekolika energetických úrovních od 280eV do 8keV. Na vybraných energiích byl též meren gain v závislosti na úhlu dopadajícího svazku. Výsledky jsou uvedeny. Vyvinut byl simulacní program a hlavní experimentální výsledky jsou porovnány s výsledky tohoto programu.


Diz 2011 tichy vladimir.pdf
Diz 35 hrdy jaromir.pdf
Diz 35 zicha josef.pdf
Diz 35 zalud ludek.pdf