Diz 36 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmus pro návrh odolné sítě[edit]

Autor: Tomáš Fencl

Disertační práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Disertační práce se zabývá návrhem topologie sítí se stromovou nebo smíšenou strukturou. Síť se smíšenou strukturou je schopná umožnit komunikaci při různém počtu přerušených linek v různých částech sítě. Při jejím návrhu je možné se vyvarovat návrhu topologií, které byly dopředu označeny jako nepřípustné, navržená sít navíc splňuje požadavky na včasné doručení dat a tato vlastnost je ověřena před vlastní stavbou sítě. Současné algoritmy nejsou schopny zajistit různou odolnost v různých částech sítě a proto pokud chtějí dosáhnout požadované spolehlivosti, tak celá síť musí být navržena na nejvyšší požadovanou odolnost v celé síti a cena sítě je pak vyšší než cena sítě navržená algoritmem popsaným v této práci (navržená síť přitom splňuje požadavky na odolnost sítě vůči poruchám). Při návrhu stromové i smíšené sítě jsou zohledněny omezení reálných komunikačních zařízeních jako je druh a počet komunikačních portů. Algoritmy dále umožní změnu sítě tak, aby byla použita co největší část původní sítě i v případě, že dojde ke změně počtu nódů. Nové možnosti návrhu sítě pro použití v řídicí případně komunikační technice přináší možnost navrhnout nebo předělat stávající síť s použitím znalostí nevhodných topologií, počtu a typu komunikačních portů, při zachování různých odolností vůči poruchám v různých částech sítě a jistoty včasného doručení dat.


Diz 2011 fencl tomas.pdf
Diz 36 prochazka ales.pdf
Diz 36 srovnal vilem.pdf
Diz 36 zezulka frantisek.pdf