Diz 38 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aktivní řízení velkokapacitního letounu s pružnou strukturou[edit]

Autor: Tomáš Haniš


Disertační práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Celá historie lidstva je úzce spjata s rozvojem cestovních prostředků. Již od nepaměti lidstvo snilo o možnosti napodobit ptáky a podmanit si oblohu. První úspěšné pokusy se datují do osmnáctého století, kdy bratři Montgolfierové pomocí horkovzdušného balónu poprvé vzlétli. Nicméně až počátkem minulého století letectví dosáhlo svého největšího rozkvětu. S příchodem dopravních letounu vyvstal požadavek na co největší efektivnost provozu a šetrnost k životnímu prostředí. Tyto cíle jsou shrnuty v Evropském projektu quot;ACARE vision 2020quot;, který je hlavním cílem a motivací této disertace. K naplnění těchto ambiciózních cílů je nutné vyvinout zcela nové ultra efektivní konfigurace letounu jako je Blended Wing Body letoun. S novým konceptem letounu ovšem vyvstávají i nová úskalí návrhu řídicích systémů letounu zajišťujících stabilitu, odpovídající odezvy letounu a redukci zatížení struktury letounu. V této disertační práci jsou předloženy algoritmy pro komplexní návrh řídicího systému pro letoun BWB typu s pružnou konstrukcí. Před samotným návrhem řízení je nutné provést optimalizaci rozmístění senzorů podél struktury letounu. V této disertaci je prezentován algoritmus pro optimalizaci rozmístění senzorů, které minimalizuje vliv nežádoucích vyšších módů na měření. Výsledky této optimalizace jsou jedním ze vstupů pro návrh robustního zpětnovazebního řídicího systému nízkého řádu, případně s předdefinovanou strukturou. Zpětnovazební řídicí systém se skládá ze dvou částí, stranového a podélného autopilotu. Stranový autopilot je navržen jako plně integrovaný robustní řídicí systém rozšířen o tlumič pružné struktury. Podélný autopilot je navržen pouze pro řízení módu tuhého tělesa, ale s uvažováním flexibilních módů struktury. V tomto případě je řídicí zákon navržen se zadanou strukturou převzatou z literatury. V poslední řadě je navržen přímovazební řídicí systém zajištující redukci strukturálního zatížení při průletu poryvem větru. Díky prezentovaným výsledkům, které stabilizují letoun a zároveň minimalizují zatížení struktury, je možné redukovat celkovou hmotnost cele konstrukce a tím přispět k řešení cílů ACARE vision 2020.


Diz 2012 hanis tomas.pdf
Diz 38 sika zbynek.pdf
Diz 38 schlegel milos.pdf
Diz 38 kozek martin.pdf