Diz 39 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Detekce a odhadování pohybu člověka pomocí inerciálních senzorů: aplikace v neurologii[edit]

Autor: Otakar Šprdlík


Disertační práce 2012

Stáhnout práci v PDF


V této práci je předloženo několik metod a studií v oblasti kalibrace akcelerometru cílené pro použití pro senzory připevněné na lidech během dlouhodobých měření a v oblasti kvantifikace třesu pomocí inerciálních senzorů. Studie kalibrace akcelerometru z kvazistatických dat navrhuje použít různé metody proložení měřených dat elipsoidem a porovnání těchto metod na syntetických datech. V oblasti kvantifikace třesu byl použit odhad orientace senzoru k rozložení zrychlení měřeného na hřbetu ruky na gravitační a pohybovou složku. Měření i jednotlivé složky zrychlení jsou také použity k poměrně přesné regresi hodnocení tíže třesu provedenému zkušenými lékaři. Práce dále studuje přesnost odhadu orientace při třesu pomocí inerciální měřicí jednotky a dává několik závěrů a doporučení ke konstrukci odhadu. Jako nástroj použitý v této studii byla odvozena metoda pro zjištění vzájemného nato čení dvou systémů pro měření orientace.


Diz 2012 sprdlik otakar.pdf
Diz 39 hlavacka frantisek.pdf
Diz 39 simandl miroslav.pdf
Diz 39 veltink peter.pdf