Diz 40 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozvrhování ve výrobních systémech[edit]

Autor: Jan Kelbel


Disertační práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá využitím kombinatorické optimalizace v oblasti výrobních systémů. Práce obsahuje studii tří optimalizačních problémů, které vzešly z průmyslové výroby. Každý za studovaných problémů byl analyzován, byl vytvořen matematický popis problému a následně byl navrhnut algoritmus pro nalezení řešení problému. Velká část algoritmů navržených v rámci této práce používá metodu programování s omezujícími podmínkami. První část se zabývá rozvrhováním výroby při penalizaci za předčasné nebo pozdní dokončení zakázky. Tento problém se vyskytuje převážně při tzv. Just-In-Time výrobě, kdy jsou minimalizovány velikosti meziskladů, a je nutné danou zakázku dodat v čase požadovaném v navazujícím provozu. Pro tento typ problému byl navržen algoritmus hladové inicializace prohledávacího stromu. Dále zde bylo využito transformace problému pomocí tzv. časové symetrie. Druhá část práce se zabývá řešením problému reoptimalizace nastavení podavačů při SMT montáži. Při tomto problému bylo úkolem vylepšit již existující alokaci SMD komponent mezi jednotlivé stroje osazovací linky pro SMT montáž. Byl navržen kompletní prohledávací algoritmus, který bere v úvahu skutečnost, že různé typy komponent požadují jiné osazovací trysky. Algoritmus byl otestován při výrobě jednoho typu výrobku, kde bylo dosaženo zrychlení výrobní linky o 10\%. Třetí část této práce se zabývá rozvrhováním výroby zemědělské mechanizace. Výroba zde probíhá na montážní lince, kde každá zakázka je postupně zpracovávána na každém z montážních stanovišť. Mezi jednotlivými stanovišti není žádný skladovací prostor. Tudíž zakázka, jejíž montáž na jednom stanovišti byla dokončena, nemůže toto stanoviště opustit, dokud se neuvolní stanoviště následující. Navržený algoritmus je založen na large neighborhood search algoritmu.


Diz 2012 kelbel jan.pdf
Diz 40 bini enrico.pdf
Diz 40 cerny michal.pdf
Diz 40 jancar petr.pdf