Diz 44 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikace metod identifikace dynamických systémů pro zpracování dat z fMRI[edit]

Autor: Jana Nováková


Disertační práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Funkční magnetická rezonance (fMRI) je moderní metoda používaná neurology pro získání trojrozměrného obrazu aktuálního lokálního průtoku krve v mozku, na základě čehož je tak možné usuzovat na lokální neurální aktivitu. Například je tak možné detekovat mozková centra zapojená do tzv. hemodynamické odezvy na konkrétní podněty. Cílem práce je aplikovat metody z oboru identifikace a odhadování dynamických systémů pro získání modelu mozkové aktivity. Nejprve je však nutné seznámit se se základními principy a metodami používanými při měření a zpracování fMRI dat. Velká část práce je věnována tzv. DCM proceduře, která detekuje vazby mezi vybranými oblastmi mozku. Procedura je posuzována i z uživatelského hlediska na reálných fMRI datech a to v rámci studie s pacienty s písařskou křečí prováděné na Neurologické klinice při 1. lékařské fakultě UK. Na toto zhodnocení DCM procedury pak navazuje formulování úlohy detekce vazeb mezi vybranými oblastmi mozku jako úlohy pro metody modelování dynamických systémů. Použity jsou subspace identifikační metody a na jednoduchém příkladu jsou použity jako slibná alternativa k DCM proceduře.


Diz 2013 novakova jana.pdf
Diz 44 TEZE.pdf
Diz 44 stepankova olga.pdf
Diz 44 simandl miroslav.pdf
Diz 44 kozek martin.pdf