Diz 54 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Demand Side Management System for Optimizing Operation of Power Grids with Renewable Energy Sources[edit]

Autor: Ondřej Malík

Disertační práce 2017


Integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrických sítí je jedním z nejaktuálnějších témat, která jsou v současnosti v oblasti energetiky řešena. Aby byla tato integrace umožněna, je třeba vyvinout a uvést do praxe takové technologie a řídicí systémy, které omezí negativní dopady obnovitelných zdrojů energie na elektrické sítě. V této práci je navržen tříúrovňový řídicí systém založený na ovládání elektrických bojlerů v domácnostech. Tento systém využívá schopnosti elektrických bojlerů uložit energii a přesunout jejich odběr elektřiny tak, aby bylo dosaženo zlepšení provozních parametrů elektrických sítí na různých napěťových úrovních, přičemž se zaměřuje zejména na sítě s vysokým zastoupením obnovitelných zdrojů energie. První úroveň řídicího systému je navržena pro sítě nízkého napětí. Cílem řízení je přesunout odběr elektrických bojlerů do doby vysoké výroby obnovitelných zdrojů v oblasti. Tento přesun zajistí zlepšení kvality dodávky energie v dané síti, protože snižuje zatížení vedení, omezuje zpětné toky energie do vyšších napěťových úrovní a tím zároven snižuje výkyvy napětí v řízené síti.