Diz 55 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Long-term combined heat and power production and trade planning[edit]

Autor: Michal Dvořák

Disertační práce 2017


V teto práci je predstaven komplexní framework pro modelování kogeneracních tepláren a pro plánování jejich provozu a obchodu. Framework lze rozdelit do dvou cástí. Tou první je metodika modelování kogeneracních tepláren, která umožnuje postihnout libovolnou teplárnu. Model teplárny je poté využit k formulaci optimalizacní úlohy pomocí smíšeného celocíselného lineárního (mixed-integer linear programming - MILP) programování. Druhou cástí je algoritmus pro rešení techto úloh, který využívá naší znalosti problému a který si dokáže poradit i s velkými instancemi problému. Pro rešení obecných MILP úloh lze použít velice výkonných solveru. Ani ty nejvýkonnejší solvery (jako je napr. Gurobi) si však neporadí s velkými instancemi úlohy plánování provozu a obchodu tepláren. V této práci je navržen zpusob, jak pomocí znalosti úlohy (struktury optimalizacního problému) zajistit rešitelnost techto velkých úloh. Je navržen algorithmus založen na metode vetví a mezí, který dokáže využít znalosti struktury úlohy k získání tesnejších mezí. Krome toho je navržen heuristický algoritmus,který dokáže relativne rychle generovat dobrá rešení. Tyto algoritmy spolupracují a dohromady tvorí algoritmus úlohy.