Diz 63 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení[edit]

Autor: Roman Václavík

V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí.

Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz je kladen na přesný popis algoritmu založeného na detailním pochopení uvažovaného problému.

Tento přístup však nezohledňuje práci s daty (tzn. zpracování dat pro pozdější použití v algoritmu), přestože generuje datové toky. Tato vlastnost může byt chápana jako nedostatek, jelikož v jednotlivých iteracích algoritmu je přítomna spousta různých již vypočtených dat, které se ale v dalších krocích algoritmu obecně nevyužívají.

Disertační práce 2019