Diz 64 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky[edit]

Autor: Jan Šulc

Disertační práce 2019

Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami geometrie tunelu) i komplexní systém větrání. Matematické modely jsou zjednodušené, jednodimenzionální a založeny na základních fyzikálních principech. Zjednodušení těchto modelů umožňuje jejich použití pro návrh systémů regulace.