Diz 65 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy[edit]

Autor: Matej Pčolka

Disertační práce 2019

V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, a potrebou reagovať na javy, s ktorými je možné sa stretnúť počas jeho prevádzky.