Diz 66 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky[edit]

Auhor: Eva Žáčeková

Disertační práce 2019

V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša nespočetné množstvo výhod, ako napríklad možnosť kompaktne definovať požiadavky na riadenie vo forme účelovej funkcie, schopnosť zahrnúť obmedzenia priamo do optimalizačnej úlohy a mnoho ďalších. Zároveň však tento typ regulátora prináša aj niekoľko nevýhod.