Diz 67 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Škálovatelné algoritmy rozvrhování pro vestavěné systémy s požadavky na běh v reálném čase[edit]

Autor: Anna Minaeva

Disertační práce 2019

Rostoucí požadavky uživatelů vedou k zvyšujícímu se počtu aplikací integrovaných do vestavěných systémů. Tyto aplikace mohou mít požadavky na provoz v reálném čase, které ovlivňuji užitečnost výpočtů po deadlinu. Aby se snížili náklady, výrobci minimalizují počet součástek systému. Výsledkem je, že aplikace sdílejí jednotlivé komponenty, což způsobuje kolize a zhoršuje jejich chování v čase. Běh aplikaci může být rozvržený na komponentech systému jíž v rámci návrhu, aby bylo zaručeno splnění požadavků na běh v reálném čase. Takový rozvrhovácí problém je obtížný, protože existuje exponenciální počet možností jak sestavit rozvrh, který splňuje požadavky na provoz v reálném čase a optimalizuje výkon systému. Ve fázi optimalizace nastavení parametru systémů, návrhář řeší tento rozvrhovácí problém opakovaně. Nutný výpočetní čas pak významně ovlivňuje čas vývoje systému a náklady s tím spojené, které rovněž závisí na výkonu systému. Proto musí být nalezeno řešení poskytující přiměřený kompromis potřebného výpočetního času a výsledného výkonu. Většina stávajících prací navrhuje bud'to optimální řešení, která nedokážou vyřešit instance průmyslové velikosti, a nebo heuristické algoritmy, u kterých ale často chybí srovnání s optimálními řešení.