Diz 68 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs[edit]

Autor: Aasem Ahmad

Disertační práce 2019

Bezdrátové senzorové sítě (WSN) se přirozeně objevily díky nedávnému pokroku v oblasti bezdrátové komunikace, mikro-elektro-mechanických systémů a vysoce integrované elektroniky. Navíc tendence k integraci výpočtu s fyzickými procesy směřuje k novým paradigmatům, jako je Internet IoT a Průmysl 4.0. V tomto ohledu se WSN stávají stále cennější infrastrukturou pro širokou škálu aplikaci v oblasti moderních distribuovaných vestavěných systémů, jako jsou průmyslové monitorovací a řídicí aplikace, inteligentní města, domácí automatizace atd.