DjVu/pfoot

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Metadatový element, který se projeví pouze při tisku DjVu stránky – ovšem pouze pokud to aplikace pro čtení DjVu souborů podporuje. Více viz: