DjVu/software

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Poznámka Protože další vývoj i podpora všech komerčních aplikací pro práci se soubory DjVu formátu skončila zhruba rokem 2010, jsou na stránce ke komerčnímu DjVu/software k dispozici také linky k jejich stažení z archivu pro studijní účely.
Upozornění Tento software je poskytován v souladu s rozhodnutím Soudního dvora EU ze dne 3.7.2012 na základě bodu 15 Směrnice 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009<ref>Directive 2009/24/EC of The European parliament and of The Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs</ref> O právní ochraně počítačových programů, která povoluje rozmnožování kódu počítačového programu za účelem získání informací nutných pro interoperabilitu nezávisle vytvořeného programu s jinými programy i bez svolení nositele autorských práv.

DjVuSolo 3.1[edit]

Poslední verzi této aplikace, která je pouze pro MS Windows uvolnila fa. Lizzardtech k volnému použití, protože její vývoj byl ukončen a začal místo ní nabízet DjVu Document Express Editor.

Aplikace umožňuje:

  • konvertovat do DjVu (verze 24) obrázky z formátu bmp, jpeg, tiff, pict, pbm, pnm, ppm, pgm
  • spojovat a rozdělovat DjVu dokumenty
  • vytvářet hyperlinky v grafickém prostředí
  • generovat náhledy stránek

Plusy - aplikace funguje bez problémů také pod wine

Mínusy - neumožňuje práci s textovými vrstvami - hledání textu, atp. - nepracuje s metainformacemi - nezobrazuje rejstřík

DjVu Solo 3.1.png

Upozornění DjVu dokumenty které produkuje komerční DjVu Document Express ( a ty co jsou prezentovány jako DjVu verze 25 a vyšší ), neumí DjVuSolo otevřít!

Dokumenty, které jsou vytvořené pomocí open source nástrojů z DjVuLibre sice s prskáním otevře, ale jelikož neumí pracovat se skrytou textovou vrstvou, metainformacemi, ani záložkami, může dojít při přepsání původních souborů ke ztrátě informací v nich uložených!

DjVu Document Express[edit]

http://www.lizardtech.com/

Je komerční sada nástrojů společnosti LizardTech. Její součástí je editor DjVu dokumentů který nahradil DjVuSolo. Má sice omezené možnosti editace zdrojového textu - umožňuje na něj pouze pasivně aplikovat OCR, umožňuje ale práci s poznámkami, metainformacemi a hyperlinky.

Document Express Editor 5.0.0 build 16
již je sice zastaralý, bohužel novější verzi se mi nepodařilo nainstalovat, byť má jít o trial.
Plusy
- funguje bez problémů také pod WINE
- lze pracovat také s hyperlinky typu polygon
- Pro OCR lze nastavit použitý jazyk a funguje docela dobře
Mínusy
- neumožňuje hledání v textu
- nepracuje s metainformacemi
- OCR je možné aplikovat pouze na celou stránku

Document Express 6.5 Desktop.png