Dp 225 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozvrhování služeb v nemocnici[edit]

Autor: Zdeněk Bäumelt

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

225img.gif

Cílem této diplomové práce je návrh aplikace pro řešení problému rozvrhování služeb ve zdravotnických zařízeních (Nurse Scheduling Problem). Jak již název napovídá, jedná se o problém z oblasti rozvrhování (scheduling, timetabling). Během řešení tohoto NP obtížného problému je nezbytné uvažovat velké množství různých omezení (minimální počet sester na směně, pracovní vytíženost sester, rovnoměrné obsazení směn, požadavky sester na rozvrh, atd.). Dalším nezanedbatelným aplikačním požadavkem je navrhnout rozvrh v přijatelném čase.

Náplní této práce je seznámit čtenáře s různými rozvrhovacími algoritmy vhodnými pro řešení a implementovat vlastní rozvrhovací algoritmus. Výsledkem je webová aplikace pro rozvrhování služeb v nemocnicích navržená v prostředí .NET Framework.

Dp 2007 baumelt zdenek.pdf