Dp 227 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Nástroj na kreslení Ganttových diagramů s využitím Metapostu[edit]

Autor: Karolík Antonín

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

227img.gif

Postscriptový generátor ganttových diagramů (Psgantt) je perlovský skript, který umožňuje generovat ganttovy diagramy.

Vytváření diagramů je realizováno prostřednictvím Metapostu, což je programovací jazyk určený pro kreslení obrázků. Psgantt načte data ze vstupního souboru, který je ve formátu XML. K nim podle definic kaskádových stylů (CSS) přidá informace o způsobu jejich zobrazení. Všechny tyto údaje poté použije k vytvoření zdrojového souboru, který lze dále přeložit Metapostem. Výsledkem překladu je požadovaný obrázek ve formátu EPS. Název Psgantt je odvozen právě z naznačeného způsobu zpracování. Psgantt navíc umožňuje převedení takto získaného obrázku z formátu EPS do formátu PDF, který je dnes jedním z nejpoužívanějších formátů pro elektronickou sazbu.

Psgantt je navržen s důrazem na svou přenositelnost. Je možné jej používat jak v systémech založených na Unixu, tak v operačních systémech Microsoft Windows. Psgantt je vyvíjen v úzké spolupráci s TORSCHE Scheduling Toolboxem pro Matlab.

Dp 2007 karolik antonin.pdf