Dp 228 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Průmyslové modely a měření[edit]

Autor: Kos Jiří

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

228img.gif

Diplomová práce se zabývá modely vhodnými pro výuku programovatelných automatů se zaměřením na dodržení otázek bezpečnosti celého systému včetně modelů - řeší především otázky napájení. Pro výuku základů programování logických automatů se jako nejvhodnější ukázal jednoduchý model polohovacího zařízení, který umožňuje jak logické, tak i analogové řízení. V diplomové práci je popsána jeho konstrukce a byly vytvořeny materiály pro podporu studia. Dále je věnována pozornost inteligentnímu senzoru a jsou rozebrány způsoby měření vibrací. K tomuto účelu byl vytvořen přípravek umožňující měření vibraci při použití počítačového pevného disku jako akčního členu. Oba modely jsou řízené pomocí programovatelného automatu ControlLogix. První je připojen lokálně, druhý pak spravuje data vzdáleně pomocí sítě DeviceNet.

Dp 2007 kos jiri.pdf