Dp 233 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace adaptivního řízení pohonů řezacího stroje[edit]

Autor: Synovec Lukáš

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

233img.gif

Obsahem práce je návrh algoritmu, který rozšíří řídící systém CNC řezacího stroje pro tvarové dělení ocelových plechů plazmou nebo kyslíkem o automatické seřízení (auto-tunning) PSD regulátorů servopohonů. Součástí práce je také implementace navrženého algoritmu v jazyce C pro distribuovaný řídící systém stroje s nadřízeným počítačem, tvořeným vestavěným systémem, s operačním systémem Linux.

Použitá metoda automatického seřízení regulátoru je založena na frekvenční metodě syntézy, která pro zvolenou fázovou bezpečnost přenosu otevřené smyčky zaručuje požadované vlastnosti přenosu uzavřené smyčky. Syntéza regulátoru vychází z přenosu systému získaného identifikací metodou nejmenších čtverců pomocí ARX modelu. Úspešnost implementované metody je demonstrována simulacemi i experimenty na řídícím systému s reálným servopohonem.

Dp 2007 synovec lukas.pdf