Dp 234 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Počítačem řízený spínač stimulátoru pro hlubokou mozkovou stimulaci[edit]

Autor: Tauchmanová Jana

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

234img.gif

Tato diplomová práce má dva cíle. V praktické části se jedná o návrh počítačem řízeného spínače stimulátoru pro hlubokou mozkovou stimulaci, který umožní vykonávat nové typy měřicích experimentů. Teoretická část řeší lokalizaci a modelování hemodynamické odezvy. K modelování využívá klasických metod identifikace, například ARX model. Použita jsou reálná data naměřená při funkční magnetické rezonanci. Práce také zahrnuje přehled základních modelů hemodynamických dějů a technického čtenáře seznamuje s léčebnou metodou nazvanou hluboká mozková stimulace.

Dp 2007 tauchmanova jana.pdf