Dp 236 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Mobilní systém vyhodnocení propustnosti papírenských sít[edit]

Autor: Václavík Jan

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

236img.gif

Propustnost síta je důležitým parametrem pro technologii výroby papíru. Ke sledování této veličiny byla vyvinuta měřicí zařízení, která v současnosti dožívají, a je potřeba provést jejich renovaci. Cílem práce je nejen navrhnout a realizovat takové zařízení, ale i zdokonalit způsob měření, při přesném dodržení kritérií stanovených zadavatelem práce. Podstatnou inovaci přináší použití programovatelné řídicí jednotky, která nahrazuje původní zastaralý analogový řídicí systém. Nový způsob řízení umožňuje interpretaci měřicí sondy jako systému se stavovým popisem, který je získán identifikací sondy pomocí ARX modelu (na základě měření odezvy systému). Zpětnovazební regulační obvod je pak realizován softwarově implementovaným PSD regulátorem. Řídicí jednotka rovněž obstarává správu naměřených hodnot, umožňuje přenos naměřených dat do osobního počítače, kontroluje stav akumulátoru, provádí diagnostiku celého systému a statisticky vyhodnocuje naměřené veličiny. Zdokonalený způsob měření dosahuje výrazně kratších dob trvání samotného měření, jednotlivé odměry umožňuje provádět v kratších intervalech po sobě a naměřené hodnoty jsou zatíženy výrazně menší chybou a rozptylem. Celý systém je podstatně mobilnější a mechanicky odolnější než původní zařízení. Rozhraní pro ovládání je navrženo podle přání zákazníka s maximálním důrazem na jednoduchost a funkčnost. Uživateli přináší větší komfort při ovládání systému během měření. Nové zařízení rovněž snižuje nároky na počet obsluhujících osob z tří (u původního) na jednu.

Dp 2007 vaclavik jan.pdf