Dp 238 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení navíječky papírového pásu[edit]

Autor: Marcel Koperniech

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

238img.gif

Cielom tejto práce je zmodernizovat navíjacku papierového pásu,od výrobcu Jagenberg, používanú na spracovanie papiera, vo firme Papír -Novák , spol. s.r.o. Strádonice. Zmodernizovaním stroja sa má zjednodušit práca pre obsluhu, zvýšit produktivita výroby, získat väčší prehľad nad výrobou, ukladaním výrobných dát a v neposlednom rade, zvýšit bezpečnost práce na navíjacke Modernizácia spočíva v nahradení starého spôsobu riadenia prevodu otáčok medzi navíjacím valcom a utahovacím valcom pomocou variátoru , modernejším riadením prevodu pomocou frekvenčných meničov a ich volitelných kariet, prepojených s PLC, a zavedením všetkých riadiacich prvkov (regulátor brzdy, regulátor prítlaku atd.), do PLC. Súcastou práce je tiež riadiaci program pre PLC, program pre dotykový terminál, a program pre nastavenie parametrov frekvenčných meničov.

Dp 2007 koperniech marcel.pdf