Dp 238 en

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Winding Machine Control[edit]

Author: Marcel Koperniech

Diplomové práce 2007

Download thesis in PDF

238img.gif

The aim of the thesis is to modernize winding machine, made by Jagenberg, using for paper processing in Papír-Novák LTD. in Strádonice. With modernize of the machine we expect simplify of work for operator, rise of productivity, acquire higher survey of production with process data acquisition, and increase of security of work with machine. Modernize inculde replacement of old controlling of gearing between winding role and tightening role, by the aim of speed variator, with more modern controlling by the aim of frequency inverters with optional cards connected to PLC, and implementation of all controlling components (breaks controller, thrust controller etc.), to PLC. A part of this thesis is also controlling application for PLC, application for touch panel and for setting parameters of frequency inverters. Abstrakt Cielom tejto práce je zmodernizovat navíjacku papierového pásu,od výrobcu Jagenberg, používanú na spracovanie papiera, vo firme Papír -Novák , spol. s.r.o. Strádonice. Zmodernizovaním stroja sa má zjednodušit práca pre obsluhu, zvýšit produktivita výroby, získat väcší prehlad nad výrobou, ukladaním výrobných dát a v neposlednom rade, zvýšit bezpecnost práce na navíjacke Modernizácia spocíva v nahradení starého spôsobu riadenia prevodu otácok medzi navíjacím valcom a utahovacím valcom pomocou variátoru , modernejším riadením prevodu pomocou frekvencných menicov a ich volitelných kariet, prepojených s PLC, a zavedením všetkých riadiacich prvkov (regulátor brzdy, regulátor prítlaku atd.), do PLC. Súcastou práce je tiež riadiaci program pre PLC, program pre dotykový terminál, a program pre nastavenie parametrov frekvencných menicov

Dp 2007 koperniech marcel.pdf