Dp 239 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikace se sítí LonWorks[edit]

Autor: Radek Láska

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

239img.gif

Toto práce se zabývá vytvořením zařízení, které umožní ovládat a monitorovat zařízení zapojená v síti LonWorks.

Jádro práce spočívá ve vytvoření softwaru, který přistupuje do sítě LonWorks bez využití LNS Serveru a dokáže komunikovat na úrovni síťových proměnných. Vytvořený software používá pro přístup do sítě LonWorks síťové rozhraní s ovladačem, který nabízí rozhraní OpenLDV API nebo MIP API. Výhodou tohoto řešení je výrazně menší finanční náročnost oproti řešení, které používá LNS Server.

Software je založen na vlastní implementaci prezentační a aplikační vrstvy protokolu LonTalk (ANSI/EIA 709.1-B), rozboru těchto vrstev je věnována podstatná část teoretické části této práce. Součástí implementace je také koncept dynamických proměnných a interpretace síťových proměnných dle standardů sdružení LonMark.

Tento software byl v této práci dále využit pro vytvoření OPC serveru, který poskytuje přístup k síťovým proměnným zařízení zapojených v síti LonWorks. Funkční profil OPC serveru (seznam síťových proměnných, se kterými pracuje) lze měnit pomocí konfiguračního nástroje pro správu sítě LonWorks (např. LonMaker)

Dp 2007 laska radek.pdf