Dp 240 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizace algoritmů pro FPGA[edit]

Autor: Matějíček David

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

240img.gif

Tato práce je motivována potřebou optimalizovat dobu výpočtu algoritmů používaných pro číslicové zpracování signálů (DSP), zefektivnit implementaci těchto algoritmů na programovatelné hradlové pole FPGA a hlavně zkrátit celkovou dobu návrhu. DSP algoritmy jsou často realizovány na hradlových polích FPGA. Výhodou je vysoký stupeň paralelizmu počtu, kterého lze pomocí těchto obvodů dosáhnout.

Práce se zabývá implementací nástroje ACGM (Automatic Code Generation for Matlab), který je součástí Torsche Scheduling toolboxu pro Matlab. Tento nástroj generuje kód pro simulaci v nástroji TrueTime a VHDL kód pro obvody FPGA.

Těžištěm této práce je návrh způsobu zadávání vstupních dat, implementace syntaktického analyzátoru a implementace generátoru kódu pro nástroj TrueTime.

Dp 2007 matejicek david.pdf