Dp 242 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí jednotka pro asynchronní motory pro trakční provoz[edit]

Autor: Sikora Wladyslaw

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

242img.gif

K řízení elektrických motorů napájených stejnosměrnými zdroji se využívají výkonové tranzistory nebo moduly, které je obsahují. Spínací signály je ale potřeba přizpůsobit a galvanicky oddělit, aby nedošlo ke zničení řídicího zařízení. Dalším problémem je zajištění měření proudů. Proto se nabízí možnost vytvoření kompaktní desky pro řízení libovolných třífázových motorů, která by zajistila galvanické oddělení, ochranu proti zkratu spínacího můstku, indikaci chyby, měření proudů výstupů a aktuálního napětí výkonového zdroje. Tato práce si klade za cíl takovouto kompaktní desku navrhnout a realizovat, zejména pro pozdější použití při řízení lineárního spalovacího motoru, ale i například k řízení asynchronních a synchronních motorů pro trakční provoz.

Dp 2007 sikora wladyslaw.pdf