Dp 247 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zařízení pro měření času a dráhy doběhu[edit]

Autor: Vopršal Michal

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

247img.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření času a dráhy doběhu. První část detailně popisuje návrh algoritmu měření a zapojení celého zařízení.

Další části se zabývají konstrukcí dvou zhotovených verzí zařízení a následně vytváření softwarů pro procesor a počítač. Je zde popsáno oživování, testování jednotlivých částí a nalezené chyby. V závěru jsou zmíněny dosažené výsledky.

Zařízení měří velmi přesně čas doběhu. Výsledky měření dráhy doběhu velmi záleží na rychlosti pohybu IRC senzoru, a nejsou tedy ve většině případů uspokojivé. Tento problém je dán nevhodným návrhem plošného spoje.

Největším neúspěchem této práce je nefunkčnost programu obsluhující klávesnici, která velmi omezuje obsluhu celého zařízení a manipulaci s daty.

Závěr pak obsahuje výčet všech dosažených výsledků a návrhy řešení na odstranění chyb pro realizaci další verze.

Dp 2007 voprsal michal.pdf