Evidence pracovní doby

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Evidence pracovní doby na katedře bude v papírové formě shromážděna u sekretářky katedry P. Stehlíkové. Každý pracovník je povinen mít aktuální přehled přítomnosti na katedře vyplněný na webu katedry. Nejpozději k datu:

  • 1.3.
  • 1.6.
  • 1.10.

nebo při každé trvalé změně pracovník tento přehled vytiskne na list papíru formátu A4 a odevzdá jej opatřený podpisem. Nepřítomnost na pracovišti (kromě nemoci, dovolené a služebních cest) je pracovník povinen zapsat (nebo oznámit sekretářce) do knihy docházky na sekretariátu katedry. Jinak platí pravidlo, že kdo není omluven, je přítomen.


J.Fuka