GNU/Linux v laboratořích

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Informace k bezdiskové distribuci GNU/Linux v laboratořích Strojovna a K2

Distribuce[edit]

Aktuálně používaná distribuce je Debian Jessie, částečně upgradovaná na unstable (Libc6 knihovna)

Spuštění[edit]

Stanice, které podporují práci v prostředí GNU/Linux, po zapnutí napájení načítají přes síťovou službu PXE nabídku ze serveru K2. Pro zavedení GNU/Linux systému potvrďte položku

Debian GNU/Linux 6.0 Squeeze

Uživatelské účty[edit]

Údaje pro přihlášení na uživatelské účty jsou stejné jako pro hlavní heslo.

Linuxové domovské adresáře NEJSOU identické s domovskými adresáři na NOVELLu, ani s adresáři dostupnými přes AD, ale jsou uloženy odděleně na serveru určeném speciálně pro laboratoře.

Přístup k těmto adresářům zvenčí je možný pouze prostřednictvím virtuálního stroje postel ( postel.felk.cvut.cz )

Uživatelé, kteří nemají na ČVUT uživatelský účet mohou v laboratořích využít účet uživatele guest s heslem xxx. Uživatelé s prefixem guest mají zakázaný ssh přístup!

Upozornění Na rozdíl od běžných uživatelských účtů je domovský adresář uživatele guest uložen pouze v ramdisku. Veškerá data uložená pod tímto uživatelem budou po restartu ztracena!

Vzdálený přístup k datům na GNU/Linuxovém účtu[edit]

? Vzdálený přístup přes virtuální stroj postel ( postel.felk.cvut.cz ) zprostředkovává i přístupk datům přes protokol SFTP (SCP). Pokud je pro přístup použitý také GNU/Linux systém, tak je možné provést připojení domovského aresáře s využitím programu SSHFS:

mkdir ~/k2-home
sshfs login_name@postel.felk.cvut.cz:/home/login_name ~/k2-home

? kde login_name je přihlašovací jméno k účtu a ~/k2-home je umístění na lokálním systému, kam má být svazek připojený. Odpojení se provede příkazem:

fusermount -u ~/k2-home
Upozornění Zálohování adresářů pro laboratoře se neprovádí. Bezpečnost dat je zajištěna použitím distribuovaného úložiště

Přístup ke kontu na NOVELL/KSTUDENT serveru[edit]

Disky z Novelského serveru KSTUDENT je možné připojit následujícím příkazem

mkdir ~/novell_dir
ncpmount -A kstudent.felk.cvut.cz -S student -o tcp -U login_name.student.felk.cvut.cz -V USERS -f 600 -d 700 ~/novell_dir

kde login_name je přihlašovací jméno k účtu a novel_dir je adresář, do kterého chcete svazek připojit. Po ukončení práce vždy svazek odpojte příkazem

ncpumount ~/novell_dir 

Nainstalovaný software[edit]

 • Wind River Workbench 3.1 Linux
 • Altera Quartus II
 • Matlab 7.10 (R2010a)
 • GNU vývojové řetězce (kopilátor GCC a další) pro:
  • nativní kompilace pro GNU/Linux i586 systém
  • arm-elf (včetně Qemu s podporou AT91SAM7X256)
  • arm-linux-gnueabi (použití například deska PiMX1)
  • i586-mingw32msvc
  • h8300-elf (použití například mikrokontroléry H8S/2638)
  • m68k-elf (použití například deska DEMO52233)
  • powerpc-elf
  • powerpc-linux-gnu (použití například deska MIDAM MPC5200)
  • mips-elf (použití výuka předmětu A0B36APO)