Habilitační práce

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam habilitačních prací

Poř. číslo Autor Práce English title Podklady Jiné Posudky


2011/1 Petr Hušek Analýza a syntéza systémů s fuzzy parametrickou neurčitostí Analysis and Synthesis of Systems with Fuzzy Parametric Uncertainty Podklady Petr Hušek Hab_1_cz Hab_1_en Posudky P. Husek
2011/2 Tomáš Polcar Samomazné nanostrukturní povlaky na bázi dichalkogenidů přechodových kovů dopovaných uhlíkem Self-lubricating nanostructured coatings based on transition metal dichalcogenides alloyed with carbon Podklady Tomáš Polcar Hab_2_en Posudky T. Polcar


2012/3 Lukáš Ferkl Identification and Control of Large-Scale Systems Podklady Lukáš Ferkl Hab_3_en Posudky L. Ferkl
2013/4 Hromčík Martin Advanced systems and control algorithms and their applications Podklady Martin Hromčík Hab_4_en Posudky M. Hromčík