Habilitační práce 2011

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Podklady Jiné Posudky
2011/1 Petr Hušek Analýza a syntéza systémů s fuzzy parametrickou neurčitostí Analysis and Synthesis of Systems with Fuzzy Parametric Uncertainty Podklady Petr Hušek Hab_1_cz Hab_1_en Posudky P. Husek
2011/2 Tomáš Polcar Samomazné nanostrukturní povlaky na bázi dichalkogenidů přechodových kovů dopovaných uhlíkem Self-lubricating nanostructured coatings based on transition metal dichalcogenides alloyed with carbon Podklady Tomáš Polcar Hab_2_en Posudky T. Polcar