IPv6 (config)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Co je IPv6

IPv6 je nový internetový protokol, který by měl nahradit stávající IPv4 protokol. Protokol IPv4 je základním stavebním kamenem současného internetu a využívá k adresování počítačů 32-bitovou adresu (4 Byte). Tato adresa musí být jedinečná na celém světě (kromě počítačů „schovaných“ za tzv. NATem). Stavající protokol dokáže teoreticky adresovat cca 4 miliardy počítačů. Reálný počet je však výrazně nižší a dle analýz by volné „staré“ IP-adresy měli dojít v horizontu 1-2 let.

Nový protokol označovaný jako IPv6 používá adresu délky 128 bitů (16 Byte … nikoliv 6 Byte, jak občas laicky zmiňováno). Tento adresní prostor umožňuje každému člověku na zeměkouli přidělit pro jeho zařízení teoreticky cca 10^28 IP-adres … a to už by mohlo chvíli vystačit. Jde však o čistě teoterické číslo - implementačními podmínkami je tento počet výrazně nižší, přesto mnohonásobně přesahuje současné i budoucí potřeby. Hlavní důraz byl při návrhu nového protokolu kladen na uživatele – tj. minimalizaci odborných zásahů uživatele při instalaci IPv6-zařízení apod. Proto se zde setkáte s výrazy „autoconfigurace“ apod.

IPv6 na Katedře řídicí techniky

Na Katedře řídicí techniky byl protokol IPv6 nasazen v létě 2010 paralelně ke stávajícímu IPv4 (stejné podsítě, stejná jména serverů, stejné servery apod.). Tento režim označovaný jako „dual-stack“ umožňuje co možná nejhladší přechod k novému protokolu. Implementace na straně síťové infrastruktury a serverů je připravena. Servery mají stejná jména, stejné jméno má i proxy-server atd. IPv6 podporuje i část místních periferií (tiskáren) - tyto zařízení již mají IPv6-adresu nastavenou a lze je používat pod jejich jménem.


Konfigurace vašeho PC - Win-XP

Win-XP mají standardně IPv6 vypnuté. Je tedy nejprve nutné povolit IPv6, tj. spustit příkaz "ipv6 install". Následně jsou potřeba tyto konfigurační kroky:

 • vypnout mód náhodného generování adresy: "netsh interface ipv6 set privacy state=disable" (popř. ještě "ipv6 gpu UseTemporaryAddresses no")
 • přejmenujte si vaše "síťové rozhraní" z "Připojení k místní síti xx" apod. na "LAN"
 • doporučujeme nainstalovat externího DHCPv6-clienta [1] a dát dám mu tento [2] konfigurační soubor. Pokud byste chtěli mít statickou IPv6 adresu, dejte vědět - zaregistrujeme ji do DNS a pošleme postup na její nastavení.

... a to by mělo být všechno (v případě problémů pomůžeme)

Konfigurace vašeho PC - Win-Vista a Win-7

U Windows Vista je situace jednodušší - IPv6 podporují hned po instalaci. Mělo by stačit vypnout privacy-mod: "netsh interface ipv6 set privacy state=disable" a "netsh interface ipv6 set global rand=disable". Tato změna nastavení se musí udělat pod uživatelem s právy administrátora.

Pokud chcete pevnou IPv6-adresu, kontaktujte nás - my ji zaregistrujeme do DNS (abyste mohli psat symbolické jméno) a pošleme návod na její nastavení.


Konfigurace vašeho PC - Linux

IPv6 adresu lze nastavit buď ručně, nebo prostřednictvím systémové konfigurace, která se může lišit v závislosti na distribuci

Ruční nastavení na konzoli

Nastavení IPv6 adresy na konzoli je stejné, nezávisle na distribuci. Používá se k tomu příkaz ip (Na Debianu součást balíku iproute a na Gentoo .

Poznámka
root@stroj # ip -6 addr add 2001:718:2:1654:0:1:0:601/64 dev eth0
root@stroj # ip -6 addr del 2001:718:2:1654:0:1:0:601/64 dev eth0
stroj ~ # ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
  inet6 2001:718:2:1654:213:21ff:fe1b:b5ca/64 scope global dynamic 
    valid_lft 2591995sec preferred_lft 604795sec
  inet6 2001:718:2:1654:0:1:0:600/64 scope global 
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::213:21ff:fe1b:b5ca/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Debian

Ukázka nastavení IPv6 adresy pro rozhraní eth3 ze souboru /etc/network/interfaces

Poznámka
iface eth3 inet6 static
	address 2001:718:2:1612:0:1:0:271
	netmask 64

Nastavení umožňující nastavit si ručně IPv6 adresu a ostatní nastavení převzít z autokonfigurace.

Poznámka
iface eth0 inet6 static
    address 2001:718:2:1611::xxx
    netmask 64
    autoconf 0
    accept_ra 1
    accept_ra_defrtr 1
    accept_ra_pinfo 1

Gentoo

Konfigurace je v souboru /etc/conf.d/net

Poznámka
modules="iproute2"

dns_domain_eth0="felk.cvut.cz"
dns_search_eth0="felk.cvut.cz"
dns_servers_eth0="2001:718:2:1611:0:1:0:90 2001:718:2:2200::100"

config_eth0="2001:718:2:1654:0:1:0:600/64"