Instalace software na PC v laboratořích

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka popisuje postup, jak uživatelé musí zadávat požadavky na softwarové vybavení, které má být nainstalováno na počítačích v laboratořích. Postup zadání a harmonogram zpracování požadavku je popsán dále.

Upozornění Prosíme, nepředávejte vaše požadavky ústně, telefonicky nebo emailem. Každý požadovaný software uveďte jako samostatný záznam na wiki stránce, tak aby byl souhrnný přehled a nedocházelo k duplicitním požadavkům. V krajním případě zadejte požadavek jako ticket v Mantisu.

Klíčové termíny pro akademický rok 2012/2013

Podrobnější popis jednotlivých termínů naleznete v Obecném harmonogramu .

 • 18. ledna 2013 - uzavření požadavků na instalaci SW.
 • 4. února 2013 - hotové instalace připraveny k otestování.

Průběžné seznamy požadovaného software ve spravovaných laboratořích

Postup zadání požadavku

Požadavek na instalaci software se zadává přidáním záznamu do wiki stránky příslušné laboratoře. Klikněte v seznamu laboratoří níže na příslušnou laboratoř a přihlaste se wiki loginem a heslem. (Pokud login ještě nemáte, tak si jej můžete vytvořit.) V seznamu software u příslušného diskového oddílu klikněte vpravo na odkaz editovat a vložte váš software jako další položku do seznamu. Vzor šablony se nachází níže. Stačí vykopírovat příklad, vložit a vyplnit vlastní položky. Nepotřebné položky z šablony mohou být vypuštěny a pak se nebudou zobrazovat. Uložení se provede tlačítkem "Uložit změny".

V případě, že nějaký software vyžaduje specifické prostředí (určitá verze Service Packu, kolize s jiným software), tak bude vytvořen další diskový oddíl (partition) s odděleným operačním systémem pro tento software. Tento oddíl bude možné zvolit při startu počítače. Běžné programy budou instalovány do výchozího diskového oddílu, který se bude spouštět automaticky po zapnutí počítače.

Upozornění Pro každý požadovaný software, prosím, uveďte:
 • kontaktní osobu
 • výrobce, název SW, verzi SW
 • předpokládaná velikost instalace v GB
 • specifické požadavky na práva uživatelů
 • specifické požadavky na síťové prostředky, prostupnost firewallu (adresy, porty)
 • kde se nachází instalační zdroj (kdo má instalační média, kde se dá SW stáhnout)
 • kde jsou k dispozici licenční klíče (druh licence, počet licencí)
 • zda je potřeba licenční server
 • zda je potřeba instalovat speciální ovladače
 • požadavky na verze Windows Service Packu
 • kolidující záplaty z MS Windows Update
 • jiný kolidující software nebo ovladače
 • rozsah využití (jak dlouho se během semestru bude SW používat a kolik studentů ho bude využívat)

Příklad

Poznámka Příklad zápisu požadavku do wiki (nepotřebné položky lze vynechat):
 
 {{PozadavekSW
 |NAZEV=Universal Problem Solver
 |VERZE=15.2
 |VYROBCE=Worldsoft
 |KONTAKT=Ing. Petr Novák
 |VELIKOST=4
 |ZDROJINSTALACE=ke stazeni na www.download.com
 |LICENCE=licenční klíče dodám na CD
 |PRAVA=vyžaduje skupinu ...
 |SIT=potřebuje volný port UDP 5921
 |VERZEOS=vyžaduje Windows XP Service Pack 2 English
 |KOLIZE=sw padá s KB015884
 |OVLADACE=vyžaduje ovladač XYZ, dodám na CD
 |VYUZITI=4 kruhy/celý semestr
 }}

Harmonogram provádění uživatelských požadavků na instalaci software

T -3 měsíce - Zahájen sběr požadavků
Požadavky můžete zadávat zapsaním do Wiki stránky příslušné laboratoře.
T -5 týdnů - Ukončen sběr požadavků
 • Budou zveřejněny seznamy software, který bude v jednotlivých laboratořích instalován.
 • Opožděné požadavky budou dodatečně zařazeny.
T -4 týdny - Uzavření seznamů software
 • Další požadavky již nebudou zpracovávány.
 • Software ke kterému nebudou k tomuto termínu dodány instalační media, licenční klíče, apod. bude ze seznamu vyškrtnut.
T -1 týdny - Testování
Počítače budou v laboratořích připraveny k otestování konfigurace zadavateli. Řešení nahlášených nedostatků.
T 0 - Zahájení semestru
Od tohoto okamžiku nebude zasahováno do instalovaných systémů, tzn. nebude instalován nový software. Budou průběžně řešeny pouze provozní problémy.

Datum zahájení semestru naleznete v harmonogramu akademického roku na webu fakulty.

Upozornění Nezasahujte samovolně do konfigurace PC v laboratořích. Tzn. neinstalujte nový software, nezasahujte do hardware, PC nerozebírejte (zejména neodnášejte klávesnice, monitory a myši), neměňte IP adresy a DNS jména počítačů. Nezasahujte do kabeláže počítačové sítě. DCE IT nenese odpovědnost za problémy a škody způsobené vaším neoprávněným zásahem.