Jak sdílet velké soubory

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Na zasílání a sdílení velkých souborů (až 500 GB) je zaměstnancům a studentům vysokých škol a jiných vědeckovýzkumných institucí volně k dispozici souborová služba FileSender, kterou provozuje sdružení CESNET. Příjemcem souborů může být libovolná osoba i mimo akademické prostředí, která je identifikována emailovou adresou. Pro přístup ke službě se používá Heslo ČVUT.

Adresa aplikace:

https://filesender.cesnet.cz/

Odeslání souboru

Stačí se přihlásit do aplikace FileSender, zadat emailovou adresu příjemce, případně komentář a vybrat z lokálního disku počítače soubor určený k odeslání.

Příjem souboru pomocí pozvánky

Soubor může odeslat i libovolný uživatel mimo akademické prostředí. Je zapotřebí, aby mu příjemce souboru (musí být z akademického prostředí) vygeneroval jednorázovou pozvánku opravňující k přístupu do aplikace FileSender a nahrání souboru. Odesílatel nemůže změnit adresu příjemce. Pro vygenerování pozvánky stačí přihlásit se do aplikace, kliknout na tlačítko "Pozvánky", zadat adresu příjemce pozvánky a odeslat.


Upozornění Důrazně doporučuje používat službu FileSender oproti různým veřejný službám typu: leteckápošta.cz, ulož.to, úschovna.cz atd. CESNET garantuje bezpečnost akademických dat. Data jsou transportována a ukládána v šifrované podobě a maximální možnou rychlostí bez umělých omezení.