Jak vypnout pseudonáhodné IPv6 adresy ve Windows

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace IPv6 ve Windows XP a výš (týká se i serverových produktů) ve výchozím stavu má zapnutý tzv. "privacy mode". To znamená, že daná stanice si vygeneruje i několikrát denně náhodnou IPv6 adresu. To má neblahý vliv na monitoring sítě, její bezpečnost a služby, které jsou založeny na jednoznačné identifikaci klienta na základě IPv6 adresy. Tento režim lze globálně vypnout pro všechna rozhraní následujícím postupem:

  1. Spustit Příkazový řádek (cmd), ve Windows Vista, 7, Server 2008 a Server 2008 R2 je nejlepší nechat vyhledat "cmd" a ve výsledku hledání kliknout na cmd pravým tlačítkem a zvolit "Spustit jako správce" / "Run as Administrator".
  2. Zadat a spustit následující příkaz:
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled

Kdykoliv později lze privacy mode opět aktivovat tímto příkazem:

netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=enabled