KOS Editace Textu Předmětu

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Editace textu a stránek předmětu v KOS

Centrálním místem pro editaci Anotace, Osnov a dalších informací o vyučovaném předmětu je centrální Studijní informační systém - KOS.

Na tomto místě je možné nastavit i adresu webových stránek s materiály k předmětu. Položka je označená Webová stránka věnující se předmětu. Toto místo je to jediné/rozhodující/autoritativní pro další exporty. Z něho se exportuje odkaz na webové stránky předmětu do Bílé knihy ČVUT a nově i do modernizovaných stránek Katedry řídicí techniky.

Pole pro uložení položky s odkazem na stránky bylo přidané do centrální databáze KOS relativně nedávno (dva roky), velké množství předmětů ho nemá vyplněné a některé zastarávající služby/stránky ho stále nevyužívají a je možné, že i využívat nikdy nebudou. jedná se například o lokální seznam předmětů vyučovaných na Elektrotechnické fakultě. Mnoho let je využívané náhradní řešení, kdy je odkaz na stránky vložen do pole Poznámka. Tuto duplikaci informace je tedy zatím vhodné z důvodu prezentace ve fakultním seznamu zachovat. Náhradou za oficiální položku ale být nemůže, vlastní odkaz nelze systematicky extrahovat a nebude se v nových službách objevovat.

Příklad editace textu předmětu v KOS.

edit text predmetu.png

Vybere se položka menu Předměty, Editace textů předmětů. Navolí se požadovaný předmět, dále příkaz/tlačítko Načíst texty. Ve spodní části stránky se nalézá vstupní pole Webová stránka věnující se předmětu. Vyplní se odkaz na stránky předmětu.

edit url predmetu.png

Po editaci se stránka uloží příkazem/tlačítek Uložit. Po uplynutí intervalu pro automatický update stránek v Bílé knize a seznamu na stránkách katedry by se měl odkaz propagovat do položek Další informace v Bílé knize a Stránky předmětu, Web předmětu na stránkách katedry.